Taşlıcabayır Tümülüsü

Kırklareli il merkezinin hemen güneyinde, Asilbeyli köyü yakınında bulunan ve 1980 yılında Trakya Yüzey Araştırmaları sırasında tespit edilen tümülüsün, 1982 yılında tahrip edildiği görülmüş ve tahribattan kurtarılan alanda küçük ölçekli bir kurtarma kazısı yapılmıştır.  Tümülüsü tahrip eden greyder, tepeyi mezarın altına kadar tıraşladığı için kazılar ancak mezar platformunu çevreleyen çanak çömlek grubunun bulunduğu alanda gerçekleşmiştir.

Taslicabayir 1Kazılar sırasında İlk Demir Çağı’na tarihlenen ve Troya VIIb2 evresini yansıtan 52 kaptan oluşan buluntu topluluğu ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık olarak MÖ 1100 yıllarında, Kuzey Steplerinden güneye inen göçebe Step topluluklarını yansıtan bu buluntu grubu, Doğu Trakya’da söz konusu döneme ait kazılmış tek buluntu yeri olması bakımından önem taşımaktadır. Burada bulunan dört emzikli tören kabı, antik yazarların göçebe toplumların içki törenlerini anlatırken tasvir ettikleri kabın en somut örnekleri arasındadır.

Taşlıcabayır tümülüsü ve yüzey araştırmaları,  Trakya’nın, Avrasya Step bölgesinde görülen kurganlarla MÖ 2600 yılında tanıştığını ve MÖ 800’e kadar olan süreçte aşamalı bir gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır.

taşlıcabayır 0

Önceki sayfa