Kurtarma Kazıları ve Yüzey Araştırmaları

Doğu Trakya, coğrafi ve kültürel açıdan ilişkili olduğu Balkanlar’ın aksine oldukça az araştırılmış bir bölgedir. Buradaki sistematik ilk yüzey araştırmaları 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı adına Mehmet Özdoğan yönetiminde başlamıştır.

“Doğu Trakya ve Marmara Yüzey Araştırmaları Projesi” adıyla 1990’lara kadar devam eden çalışmalarda; tarihöncesi dönemin farklı evrelerine tarihlenen çok sayıda buluntu yeri tespit edilerek bölgenin kültürel bağlantıları, yerleşim yoğunluğu ve mantığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmalar kapsamında tarihöncesi  buluntu yerlerinin yanı sıra Demir Çağı’na tarihlenen dikili taş, dolmen ve tümülüsler de belgelenmiştir. Kırklareli ili ve çevresinde gerçekleşen  yüzey araştırmaları sırasında Tilkiburnu yerleşimi ve  Taşlıcabayır tümülüsünde gözlelen tahribat üzerine kurtarma kazıları yapılmıştır.

Trakya Yüzey Araştırmaları 

Tilkiburnu 

Taşlıcabayır Tümülüsü

 

Ana Sayfa