Kanlıgeçit Açık Hava Müze Projesi

KG Acik hava 1

AŞAĞI PINAR VE KANLIGEÇİT AÇIK HAVA MÜZE PROJELERİ BULGARIA- TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI NUMBER 2007CB161pO008 PROGRAMI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR .

Kanlıgeçit yerleşimindeki İlk Tunç Çağı iç kalesi, gerek kullanılan yapı malzemesi, gerekse megaron tipi yapıları, yerleşim planı ve sur duvarıyla tipik bir Anadolu yerleşimidir ve bu modelin Trakya’da bilinen tek örneğidir. Bu nedenle açık hava müze projesi hazırlanırken, görsel açıdan anlaşılabilir bir bütünlük sunan ve kentleşme sürecini yansıtan bu döneme ait tabakaların sergilenmesine karar verilmiştir.

Kazılar sırasında tanımlı mimari kalıntıların neredeyse hiç biri kaldırılmamış, daha alttaki tabakalara; yapıların olmadığı açmalarda ya da yapı içlerinde sınırlı bazı alanlarda derinleşilerek ulaşılmıştır. Bu kazı stratejisi dolayısıyla alanındaki mimari kalıntılar ağırlıklı olarak 2. ve 1. tabakaya tarihlenmektedir. Mimari kalıntıların önemli bir kısmını oluşturan megaron planlı yapılar 2. tabakaya tarihlenmesine karşın mevcut sur 1. tabakada, megaron evresinde bulunan surun yerine inşa edilmiştir. Benzer bir yerleşim mantığının farklı evrelerini yansıtan bu iki yapı grubu, yerleşmenin bütünlüğünü doğru bir şekilde yansıttığı için birlikte korunarak sergilenmesine karar verilmiştir.

KG Acik hava 0Kanlıgeçit’te sergilemeye yönelik bir düzenleme yapılırken farklı bir kurgu oluşturulmaya çalışılmış, bunun için yerleşimin gezilerek değil, bir kule vasıtasıyla yukarıdan bakılarak izlenmesi planlanmıştır. Böylece küçük bir iç kaleden oluşan  yerleşme kendi bütünlüğü içinde, özgün peyzajı ve çevresiyle kurduğu ilişkiyle birlikte algılanabilecektir. Ancak bu durumda açık havada sergilenen kalıntıların çevre koşullarından olumsuz bir şekilde etkilenmesi söz konusudur. Bu sorunu aşmak için, kalıntıların toprak bir dolgu ile örtülerek koruma altına alınmasına ve üzerine birebir ölçekte kopyalarının -gölge kopyalarının- yapılmasına karar verilmiştir. Böylelikle hem mimari kalıntılar koruma altına alınmış hem de  canlandırmalarla daha görsel bir dil yakalanmıştır.

KG Acik hava 2Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi projesi için genel çerçeve belirlendikten sonra, öncelikli olarak  koruma projesi uygulanmış, ardından mimari kalıntılar yerinde ve birebir ölçekte yeniden yapılmıştır. Alanda yapılan yerinde canlandırmada, yapılar bütünüyle yükseltilmediği için ziyaretçinin yerleşimi bir bütün olarak algılaması zordur. Bu nedenle iç kalenin girişine 6,5 m yüksekliğinde bir seyir kulesinin yapılması planlanmıştır. Bu kule, ziyaretçilerin alanın bütününe daha kolay hakim olmasının yanı sıra, içerisine yerleştirilecek pano ve maketler vasıtasıyla yerleşme hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesine de ortam sağlayacaktır.

Önceki sayfa