Erken Cumhuriyet Dönemi Kırsal Mimarisi

Erken Cumhuriyet döneminde Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenler için devlet kırsal yerleşimler kurarak köylüleri iskan etmiş ve bir an önce yeniden tarım ve hayvancılığa başlayabilmeleri için gerekli yardımda bulunmuştur. Bu dönemde devlet tarafından boş alanda yeni köy kurma, mevcut köye bir mahalle ya da sokak ekleme gibi uygulamalar yapılmıştır (1-2). Bunun yanı sıra gerek göçmen gerek yerli köylerde okul, öğretmen lojmanı, köy konağı, kıraathane gibi kamusal yapıların inşasına büyük önem verilmiştir (3-7). Ekibimiz Trakya genelinde yaptığı alan belgelemeleri ve arşiv araştırmalarıyla Erken Cumhuriyet döneminde köyde çağdaş yaşam koşullarının sağlandığı modern bir ortamın yaratılması için büyük çaba harcandığını ortaya koymuştur. Günümüzde az sayıda yapıyla temsil edilebilen Erken Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası da Kırklareli’nin tarihsel sürecini doğru anlamak açısından önemlidir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. “Erken Cumhuriyet Dönemi Kırsal Mimarisi”

Önceki sayfa