Genel Bilgi

Kırklareli Projesi, Trakya’nın neredeyse hiç bilinmeyen  tarihöncesini, Anadolu ile Balkanlar arasındaki ilişkileri de ortaya koyarak araştırmak amacıyla 1980 yılında, Mehmet Özdoğan yönetiminde İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’nın bir alan araştırması  olarak  başlamıştır. Proje çerçevesinde önce Trakya’nın genelini kapsayan yüzey araştırmaları yapılarak bölgenin arkeolojik envanteri çıkarılmaya çalışılmıştır. Yüzey araştırmaları sırasında kısmen tahrip olduğu gözlenen İlk Demir Çağ Taşlıcabayır kurganı ile Son Kalkolitik Çağı Tilkiburnu yerleşiminde ise küçük ölçekli kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir.

harita

Yüzey araştırmaları ve kurtarma kazılarının ardından, mevcut bulugları ayrıntılı  ve  somut kanıtlarıyla ortaya kayabilmek amacıyla 1993 yılında Aşağı Pınar, 1994 yılında ise Kanlıgeçit yerleşimlerinde İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Alman Arkeoloji Enstitüleri Avrasya Bölümü adına kazı ve araştırmalara başlanmıştır.  Proje, arkeolojik araştırmaların yanı sıra kültür sektörü çalışmaları, geleneksel mimarinin belgelemesi  ve doğal çevre araştırmalarını içeren çok yönlü bir çalışmadır. Özellikle kültürel miras alanında yeni kuşakların eğitimi ve edinilen bilginin bölgenin sosyal ve ekonomik zenginliğine katkıda bulunacak şekilde toplumla paylaşılması önceliklerimiz arasındadır.

Yerlesimler uzaktan
Kırklareli Höyüğü yerleşimleri, kentten görünüm.
Kırklareli arkeolojik alan plan 1 kucukPlan 1a
Aşağı Pınar ve Kanlıgeçi lokasyonları (sağda), bölgedeki tarihöncesi yerleş-
melerin dönemlere göre değişimi (solda). - Büyütmek için resimlerin üzerine 
tıklayınız.-

Ana Sayfa