Mimarlık Tarihi

Kırklareli Projesi kapsamında, Kırklareli ili genelinde kültür varlıklarını saptama ve incelemeye yönelik alt projeler de geliştirmiştir. Bu çerçevede bölgenin mimarlık mirasını ortaya koymak için Kırklareli kent merkezi ve Kaynarca kasabasında ayrıntılı belgelemeler yapılmıştır. Özellikle geleneksel konut dokuları üzerine yoğunlaşan bu çalışma ile Kırklareli’nde 19. yüzyıldan günümüze varlığını koruyan farklı yapı gelenekleri ortaya konmuştur. Kent mimarlığının yanı sıra kırsal alan araştırmalarıyla da geleneksel köy mimarisi çok ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, toplam 74 köy taranarak bütün farklı mimari gelenekler çizim ve fotoğraf ile tanımlanmıştır. Ekibimizin bir diğer araştırma konusunu da Kırklareli ilinin Erken Cumhuriyet dönemi kırsal mimarlık mirası oluşturmaktadır. Bu dönemde bölgede iskan edilen göçmenler ve yerli halk için Cumhuriyetin kurucu felsefesi paralelinde çağdaş yerleşimler kurmak için yoğun çaba harcanmıştır. 42 köyü kapsayan geniş bir alan araştırması ile günümüze ulaşan az sayıda Erken Cumhuriyet evi ve kamusal yapı belgelenmiştir.

Geleneksel Köy Mimarisi
Erken Cumhuriyet Dönemi Kırsal Mimarisi
Kent Mimarisi

Ana Sayfa